Demo Menu
ชื่อโดเมนของ
องค์กรและผู้สนใจ
การสมัคร Google Apps และตั้งค่าระบบ
การบริการตอบปัญหา
เกี่ยวกับการสมัคร
และการดูแลโดเมน
ระบบอีเมล์ของ
องค์กรและผู้สนใจ
ระบบการสนทนา Google Talk
ปฏิทินออนไลน์
Google Calendar
ระบบเอกสารและ
สเปรตชีต
Google Docs & Spreadsheets
หน้าแรกศูนย์กลาง
ข้อมูล
Google Start Page
โปรแกรมสร้าง
เว็บไซต์
Google Page Creator
การบริหารระบบ
Admin Control Panel
ชื่อโดเมนขององค์กรและผู้สนใจ
 

ชื่อโดเมน .com .net .org .co.th .in.th .info .biz  สำหรับองค์กรและผู้สนใจ

สำหรับองค์กรและผู้สนใจที่ต้องการใช้งานกูเกิลแอพแต่ยังไม่มีชื่อโดเมน บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด (Thaihosting) ให้บริการจดชื่อโดเมนสำหรับ
องค์กรและผู้สนใจ ..com .net .org .co.th .in.th .info .biz และอื่นๆ* ฟรีในปีแรก พร้อมดำเนินการสมัครติดตั้งดูแล set up system และบริการตอบปัญหาทางเทคนิค
ทางโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

หลังจากนั้น ทางองค์กรและผู้สนใจจะสามารถสมัครเพื่อใช้งานโปรแกรม ภายในองค์กรและเว็บไซต์ของท่าน
ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เช่น Google Talk, Calendar, Docs & Spreadsheets, Start Pages, Site ,Engine และ Pages Creator เป็นต้น

ฟรี! ค่าจดทะเบียนโดเมน 1 ปี 550 บาท สำหรับ .com .net .org .info .biz และ 800 บาท สำหรับ .co.th .in.th  และค่าบริการ set up system 1 ปี 950 บาทโดยไทยโฮสต์ติ้ง
***หมายเหตุ ในปีต่อๆ ไปทางองค์กรและผู้สนใจจะต้องชำระค่าบริการตามปกติ เป็นค่าโดเมน 550 บาท สำหรับ .com .net .org .info .biz และ 800 บาท สำหรับ .co.th .in.th
และค่าบริการ set up system 950 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


Back to top
การสมัคร Google Apps และตั้งค่าระบบ
 
องค์กรและผู้สนใจสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนและสมัครใช้งาน Google Apps ได้ในขั้นตอนเดียว โดยบริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะบริการตั้งค่าโดเมนสำหรับใช้งาน Google Apps เพื่อให้องค์กรและผู้สนใจใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ

Back to top
การบริการตอบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครและการดูแลโดเมน
 
- สอบถามรายละเอียดการจดชื่อโดเมน
- สมัคร Google Apps สำหรับองค์กรและผู้สนใจ
- สอบถามปัญหาด้านเทคนิคและการจัดการ Name

โทร: 0 25386688 (เวลา 9:00-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
อีเมล์: support@hosting.co.th


 

ถามตอบปัญหาการใช้งานจากกลุ่มสนทนา Google Apps Standard Edition

ภาษาไทย http://groups.google.com/group/thai-google-apps
ภาษาอังกฤษ http://groups.google.com/group/apps-discuss


คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ผู้ดูแลระบบ  :  http://www.pornthip.com/googleapps/GoogleApps_Admin_V2.0.htm
ผู้ใช้งาน  :  http://www.pornthip.com/googleapps/GoogleApps_User_V1.0.htm
Back to top
ระบบอีเมล์ขององค์กรและผู้สนใจ
 
person@yourdomain.com 
เป็นระบบ Email Web Based เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด บริการโดย Google

• ให้ความจุพื้นที่ถึง 7 กิกกะไบต์
• จำนวนผู้ใช้ Up To 10 User และไม่จำกัดระยะเวลาการใช้งาน
• ระบบเสิร์ซอัจริยะที่ช่วยให้คุณหาอีเมล์ได้โดยง่าย
• ระบบป้องกันสแปม (Anti-Spam) ที่สามารถกรองสแปมเมล์ (Spam Mail) ได้เกือบ 100%
• สามารถใช้งานบนระบบโทรศัพท์มือถือ
• ผสานกับระบบปฏิทิน
• ผนวกระบบการสนทนาออนไลน์ไว้กับอีเมล์ เรียกใช้งาน

Take the dynamic Google tour of your email account >>
  ภาพหน้าจอ
Back to top
ระบบการสนทนา Google Talk
 
องค์กรและผู้สนใจสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้แม้ไม่ได้อยู่ในองค์กรหรือต่างเว็บไซต์
ด้วยระบบ การสนทนาออนไลน์ (Instant Messaging) และยังสามารถคุยผ่านอินเทอร์เน็ต
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

จุดเด่น

• บันทึกการสนทนาไว้ในอีเมลโดยอัตโนมัติ
• ฝากข้อความไว้ในระบบ Voicemail
• ส่งไฟล์ข้อความโดยไม่จำกัด

Take the dynamic tour of Google Talk >>
  ภาพหน้าจอ
Back to top
ปฏิทินออนไลน์ Google Calendar
 
จุดเด่น

• สร้างปฏิทินได้หลายระดับ ทั้งของส่วนตัว ปฏิทินการทำงาน meeting    
   กิจกรรมต่างๆของบริษัท และกลุ่มเพื่อนๆ
• องค์กรและผู้สนใจสามารถแชร์ปฏิทิน meeting กิจกรรมต่างๆของบริษัท
   ร่วมกับพนักงานร่วมถึงผู้เยี่ยมชมและผู้บริหาร
• เตือนด้วยระบบ SMS ฟรี
  ภาพหน้าจอ
Back to top
ระบบเอกสารและสเปรตชีต Google Docs & Spreadsheets
 
จุดเด่น

• สร้างระบบเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอ และแชร์หรือทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆ
   พนักงานในกลุ่มแบบเรียลไทม์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
• เอกสารที่ทำงานออนไลน์นี้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติตลอดเวลา
   ขจัดปัญหาข้อมูลหายไประหว่างทำงาน
• สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า เอกสารถูกปรับปรุงโดยใคร เมื่อใด
   และเลือกเอกสารที่ถูกต้องที่สุดมาใช้งานต่อไป
• ระบบเสริ์ซอัจฉริยะ เพื่อการหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วที่สุด
• โชว์เอกสารเฉพาะภายในองค์กร หรือกำหนดให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้งานได้

Take the dynamic Google tour of your Documents & Spreadsheets.>>

ภาพหน้าจอ

Back to top
หน้าแรกศูนย์กลางข้อมูล Google Start Page
 
จุดเด่น

• หน้าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้งานทุกคน เป็นหน้าที่รวบรวมโปรแกรมที่ใช้งานทั้งหมด
   เช่น อีเมล ปฏิทิน สนทนาออนไลน์ เอกสาร
• สามารถเพิ่มเนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น พยากรณ์อากาศ ข่าว    
   และข้อมูลออนไลน์ที่เป็นประโยชน์
• ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าจอตามแบบที่ต้องการ
• องค์กรและผู้สนใจสามารถแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ล่าสุด ได้ตลอดเวลา
ภาพหน้าจอ
Back to top
โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ Google Page Creator
 
จุดเด่น

• ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถสร้างหน้าเว็บขององค์กรและผู้สนใจได้อย่างง่าย
  โดยไม่ต้องมีความรู้ด้าน HTML
• มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย

ภาพหน้าจอ
Back to top
การบริหารระบบAdmin Control Panel
 
เครื่องมือในการบริหารจัดการระบบอย่างง่าย ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกใช้ โปรแกรม
และเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาโดย Google Apps ที่องค์กรและ
เจ้าของเว็บไซต์ใช้มีเครื่องมือเพิ่มเติมใช้งานได้ฟรี ดังต่อไปนี้

• API สำหรับผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของคุณ
• Single sign-on
• การจัดเตรียมและการจัดการข้อมูลผู้ใช้
• การสนับสนุนเกตเวย์ของอีเมล์
• เครื่องมือโยกย้ายอีเมล
• ทรัพยากรศูนย์ช่วยเหลือทางออนไลน์
• ความช่วยเหลือแบบ 24/7 รวมถึงการสนับสนุนทางโทรศัพท์
  สำหรับกรณีสำคัญ (ภาษาอังกฤษ)

ภาพหน้าจอ
Back to top
 
 
 
*ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.google.com/a/smallbiz
 
 


Home / About Us / Service Plan / Demo / Contact Us
/ Web Hosting / Online Marketing
Copyright 2007 Thaihosting Communication Co.,Ltd.All rights reserved. One-Stop Internet Service Solution.
Powered By Thaihosting :
Notice: Google Apps is a trademark of Google Inc..

Creative Commons Licenseserver monitorcheck web page